Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS COOKIE SZABÁLYZAT

Ezt a honlapot a Prestige Kft. üzemelteti (székhely: 1173 Budapest, Hajdúcsárda u. 10.). A honlap tárolására (webhosting) a Mediacenter szerverein kerül sor.

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen a jelen szabályzatot, mert a szabályzat elmagyarázza, hogyan kezelünk személyes adatokat és hogyan használunk cookie-kat. Ön a Weboldal használatával a jelen szabályzatot elfogadja. Ha nem fogadja el a jelen szabályzat tartalmát, kérjük, ne használja a Weboldalt.

1. Kezelt adatok típusai / linkek más website-okra

A Motor Center Gyulai-nak fontos az Ön magánszférájának a védelme. A jelen szabályzatban részletezett, cookie-kon keresztül gyűjtött információk kivételével a Motor Center Gyulai nem gyűjt vagy kezel személyes adatokat a jelen Weboldalon keresztül.

A jelen Weboldal egyéb weboldalakra, társvállalataink weboldaldalaira, illetve közösségi oldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Ha Ön a Motor Center Gyulai vagy harmadik személy által működtetett weboldalakra irányuló linkekre kattint, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen weboldalaknak saját adatvédelmi szabályzataik vannak. Kérjük, a weboldalak használatakor olvassa el adatvédelmi szabályaikat.

Tájékoztatjuk, hogy a Fiat Gyulai nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival kapcsolatban.

2. Az információ gyűjtése és felhasználása

A Weboldal rendszerteljesítmény, használhatóság, valamint termékeinkről és szolgáltatásainkról való hasznos információk nyújtása céljából való optimalizálása érdekében automatikusan gyűjtünk és tárolunk információkat naplófájlokban az Ön számítógépén. Ez magában foglalja az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

Az információkat a Weboldal hatékony fenntartása, a Weboldal látogatói viselkedése nyomon követése, trendek elemzése és felhasználóink összességének demográfiai adatai összegyűjtése céljából használjuk fel. Az általunk gyűjtött információk marketing és reklám szolgáltatások és üzenetek céljából is felhasználásra kerülhetnek (például a felhasználói élmény növelése, vonzóbb speciális ajánlatok és szolgáltatások nyújtása).

Ha nem személyes információkat Személyes Adatokkal együtt használunk fel, az információt az összekapcsolás időtartamáig Személyes Adatként kezeljük.

3. Adatvédelmi nyilatkozat

3.1 Hozzájárulás adatai kezeléséhez

Amennyiben a weblapon az adatainak kezeléshez hozzájárul, úgy a hozzájárulás önkéntes.

Hozzájárulása esetén az Ön személyes adatai (Vezetéknév, keresztnév, telefonszám, email cím) abból a célból kerülnek tárolásra, hogy a kérését teljesíteni tudjuk, valamint külön hozzájárulása esetén marketing, piackutatási, ill. az eladások nyomon követése céljából is, ill. azért, hogy Önnel a Prestige Flat Kft. valamint a Gyulai cégcsoport további tagvállalatai felvegyék Önnel a kapcsolatot.

Az adatok feldolgozását a SalesNet Média Kft. 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6.  végzi. A fenti ügynökségek vesznek részt a Motor Center Gyulai ügyfél adatok kezelésében, és az ügyfelekkel történő kommunikáció lebonyolításában.

Az Ön adatai a fenti célból az Európai Gazdasági Térségen kívülre is továbbításra kerülhetnek. Ebben az esetben minden szükséges lépést megteszünk az adatainak a megfelelő szintű védelme érdekében a vonatkozó jogszabályok szerint.

3.2 Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

Adatai az adatkezelés céljához szükséges mértékben és ideig kerülnek kezelésre, de az adatkezelés maximális időtartama 10 év. Az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai marketing célú kezelése, ill. használata ellen, ill. kérheti adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását a info@motorcentergyulai.hu címen.
Az Ön (Kapcsolatfelvétel pont alatt megadott címre küldött) kérelmére a mindenkori adatkezelő tájékoztatást ad az Ön – általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott – adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát a Prestige Flat Kft. a személyes adatok vonatkozásában öt évben határozta meg.

A vonatkozó kérelem beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a kért tájékoztatás megadása megtörténik.

Ezen tájékoztatás ingyenes, ha Ön, mint tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a mindenkori adatkezelőhöz még nem nyújtott be, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén a mindenkori adatkezelő írásban közli Önnel, hogy a felvilágosítás megtagadására a vonatkozó jogszabály mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a mindenkori adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a mindenkori adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.

4. Cookie-k használata

A jelen Oldal, az e-mail üzenetek, az online szolgáltatások, a reklámok és az interaktív alkalmazások szolgáltatásaink optimalizálása céljából „cookie”-kat használhatnak.

Mi az a „cookie”?

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a web szerverünk az Ön számítógépének merevlemezén található böngésző cookie file-jába küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a weboldalunk felismerje a felhasználó által használt végberendezést, amikor a web szerver és a böngésző közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye web szerverünk számára, hogy a felhasználó számára egyediesített weboldalakat tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a Motor Center Gyulai weboldalának használata során személyesebbé teszik, és a felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

Milyen cookie-kat használ a weboldal?

A Motor Center Gyulai a jelen Weboldalon kétfajta cookie-t használhat:

Átmeneti (session) cookie: ezek ideiglenes cookie-k, amik az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra a cookie file-ban. Ezek a cookie-k elengedhetetlenek a Weboldallal kapcsolatos egyes funkcionalitások vagy alkalmazások megfelelő működéséhez.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t használunk a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k a hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy internetes böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz. Az állandó cookie-k lehetővé teszik, hogy a web szerverre információ kerüljön továbbításra minden olyan esetben, amikor valaki felkeresi a weboldalt. Az állandó cookie-k nyomkövető (tracking) cookie-ként is ismertek.

Ha többet szeretne tudni a témában, számos cikk hozzáférhető az interneten. Ilyen például a http://www.allaboutcookies.org oldal.

5. Harmadik fél cookie-k

A Motor Center Gyulai harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe hirdetések küldése és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. A harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések tartalmának egyéniesítése céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím, ha ilyen adat a Weboldalon keresztül gyűjtésre kerül.

6. Webjelzők és pixelek

A Weboldal webjelzőket (web beacon) tartalmaz, melyek „pixel tag” néven is ismertek. A webjelző egy gyakran átlátszó, általában 1 x 1 pixelnél nagyobb, egy website-on vagy a website-ot felkereső, vagy e-mailt küldő felhasználó online viselkedésének nyomon követésére használt emailben elhelyezett grafikus kép. A webjelzőket harmadik személy – a jelen Website-on az Omniture Publish – technológiái használják, a Website felhasználói tevékenységének nyomonkövetésére. Ez lehetővé teszi annak azonosítását, hogy mely számítógép, hol és honnan (ország/város szintjén) keresett fel egy bizonyos website-ot. 

7. Adatkövetés és elemzés

A Motor Center Gyulai többek között az Adobe Systems Incorporated által kifejlesztett “”Omniture Publish”” nevű elemző szoftvert használja a marketing kommunikációjának, folyamatos optimalizálása érdekében. Ez lehetővé teszi az online viselkedés követését, idő, földrajzi elhelyezkedés, weboldal használat szerint. Az elemzéshez szükséges összes információ az Adobe Systems Incorporated szerverein kerül tárolásra, amely szerverek az Egyesült Államokban, Kalifornában, San Jose városban találhatóak. Az információ gyűjtés pixel tag-ek és cookie-k segítségével történik. Az IP cím anonimizálásra kerül. A pixeleken és/vagy a cookie-on keresztül az információkhoz anonim módon jutunk hozzá és ezek az információk nem kapcsolódnak össze személyes adatokkal. Az elemzés sem tartalmaz információt Önnel mint magánszeméllyel kapcsolatban. A Motor Center Gyulai nem osztja meg ezen információkat más felekkel önálló használat céljából. Amennyiben nem ért egyet az elemzéssel az alábbi címen élhet tiltakozási jogával: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

8. Cookie-k és hasonló technológiák engedélyezése és tiltása

Önnek a böngészője beállításai megváltoztatásával lehetősége van az Ön által meglátogatott weboldalakon engedélyezni vagy tiltani a cookie-kat. Például ha Internet Explorer 11.0 verziót használ, Önnek a következőt kell tennie:

  1. Válassza az Eszközök menüben az Internetbeállítások pontot
  2. Kattintson az Adatvédelem pontra
  3. Használja a szabályozót az Ön által preferált beállítások elvégzéséhez.

Egyéb internetes böngészők tekintetében kérjük, nézze át a böngésző használati útmutatóját annak értekében, hogy módosítani tudja böngészője beállításait vagy törölhesse a cookie-kat.

Felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k tiltása esetén bizonyos elemek és a Weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

Ha harmadik fél cookie-ket kíván tiltani (vagy később beállításait módosítani), a következő oldalon választhatja meg a megfelelő beállítást:http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout.

9. Változások az adatvédelmi szabályzatban

Az adatvédelmi szabályzatunk jövőbeli változásai a jelen oldalon kerülnek közzétételre. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze az adatvédelmi szabályzatunkat az esetleges módosítások vagy változtatások miatt.

10. Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése, észrevétele, vagy kérdése van a jelen adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi címen. Ugyanígy léphet kapcsolatba velünk, ha tájékoztatást kér a Weboldalon keresztül gyűjtött adatairól, vagy kéri az információ helyesbítését, zárolását vagy törlését.

Prestige Flat Kft.
1173 Budapest, Hajdúcsárda u. 10.
Ügyfélszolgálatunk email címe: info@motorcentergyulai.hu
Telefon: +36 1 253 6040